Klantenservice en klachten


1. Het klantenserviceteam biedt ondersteuning met betrekking tot de Site en is 24/7 gratis te bereiken.

 

2. Klachten worden door de Vennootschap afgehandeld via de contactgegevens die te vinden zijn op de Site. Het volgende e-mailadres kan worden gebruikt: [email protected]. Alle vragen en klachten dienen schriftelijk of langs elektronische weg te worden gericht aan het klantenserviceteam. Een klacht wordt geacht rechtsgeldig te zijn ingediend als deze duidelijke informatie bevat over de identiteit van de speler en alle relevante gegevens bevat over de aanleiding tot de klacht. De klacht moet ook duidelijk het algemene onderwerp van de klacht vermelden.

 

3. De Vennootschap zal de ontvangst van de klacht binnen 72 uur bevestigen. De klant wordt binnen acht weken na ontvangst van de klacht geïnformeerd over het resultaat van de klacht.

 

4. Indien een klacht reeds is afgehandeld, is de Vennootschap niet verplicht de klacht opnieuw in behandeling te nemen. Deze afwijzing van de klacht zal binnen een week na ontvangst van de klacht aan de klant worden meegedeeld.

 

5. In geval van een afwijking tussen de spelvarianten zoals vastgelegd in de databank van de Vennootschap en die welke zijn vastgelegd door de speler worden de gegevens zoals vastgelegd op de spelserver van de Vennootschap als geldig beschouwd.

 

6. Het is verboden om het klantenserviceteam te spammen (steeds kopieën van hetzelfde bericht te sturen). Het is spelers niet toegestaan de medewerkers van de klantenservice te intimideren of uit te schelden. Spelers wordt verzocht hun problemen af te handelen zonder aanstootgevende of dreigende taal te gebruiken.